Čigoti uručen sertifikat o akreditaciji (VIDEO)

ZLATIBOR-Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelila je Specijalnoj bolnici Čigota sertifikat na period od sedam godina,što je po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti najduži period na koji jedna ustanova može da dobije sertifikat.

Direktor Agencije Vladimir Stojanović istakao je prilikom uručenja sertifikata o akreditaciji da je Čigota ocenjena sa vrlo dobrim i odluičnim ocenama usluga u 9 različitih oblasti.

„Nama je zadovoljstvo što u našem zdravsrtvenom sistemu imamo ustanovu poput Čigote koja pruža specijalizovane usluge,ima dugu tradiciju,prati trendove i preporuke koje se tiču unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata“,rekao je Stojanović.

Specijalna bolnica na Zlatiboru po prvi je konkurisala za akreditaciju svojih usluga i proces pripreme je trajao dve godine,ističe v.d. direktora ove ustanove Željko Stakić.

„Prva akreditacija i maksimalan rok od sedam godina potvrda su kvaliteta našeg rada,ali i obaveza da i ubuduće stalno unapređujemo kvalitet svojih usluga i podižemo standarde“,kaže Stakić.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma Zlatibor i Specijalna bolnica Banja Koviljača jedine su u ovoj kategoriji koje su akreditovane na period od sedam godina.

You may also like...