Čajetina dobila građevinsku dozvolu za stanicu na Torniku

ČAJETINA-Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je građevinsku dozvolu za  izvođenje radova za prvu fazu izgradnje gondole žičare ,,Zlatibor – Tornik” koja obuhvata izgradnju krajnje stanice Tornik sa pratećim objektima.

Predračunska vrednost objekta iznosi  200.000.000 dinara.

U rešenju o građevinskoj dozvoli navodi se :

„I DOZVOLJAVA SE investitoru Opštini Čajetina, ul. Aleksandra Karađorđevića br. 34, izvođenje radova za prvu fazu izgradnje gondole žičare ,,Zlatibor – Tornik”
koja obuhvata izgradnju krajnje stanice Tornik sa pratećim objektima, koju čine: dva armirano betonska stuba, oznake P1/G4 i P2/G4, objekat za nadzor i kontrolu žičare,
dimenzija 5,05 h 2,95 m, ukupne BRGP 14,96 m² i denivelisana armirano betonska ploča, koja se sastoji od nadkrivenog platoa, dimenzija 8,70 h 8,25 m, ukupne BRGP
71,77 m² i platoa, dimenzija 2,60h12,00m+8,50h3.50m+2,60h12,00m, ukupne BRGP 97,11 m², na kat.parcelama br. 552/1 i 550/11 K.O. Dobroselica, na teritoriji
opštine Čajetina.
II Predračunska vrednost objekta iznosi: 200.000.000,00 rsd.
III OBAVEZUJE SE investitor da pre izdavanja upotrebne dozvole izvrši spajanje nabrojanih katastarskih parcela u građevinsku parcelu.
IV OBAVEZUJE SE se investitor da osam dana pre početka izvođenja radova prijavi početak građenja objekta Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
V OBAVEZUJE SE se investitor da obezbedi stručni nadzor u toku građenja objekta,
odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola.
VI Utvrđuje se da se za predmetne radove ne obračunava doprinos za uređenjegrađevinskog zemljišta“.

You may also like...