Arilje deo projekta o saradnji RGZ-a i lokalnih samouprava

ARILJE – Arilje je jedna od deset pilot jedinica lokalne samouprave koja je potpisala Sporazum o saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom u okviru međunarodne konferencije „Digitalizacijom do razvoja za održivu budućnost u Istočnoj Evropi“, navodi se na sajtu te opštine.

Sporazum se odnosi na projekat „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“, a podržala ga je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Švedska agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmäteriet.

Cilj projekta je da omogući jedinstvenu identifikaciju svake investcione lokacije, da da nedvosmislenu prostornu komponentu o lokaciji investicionog prodručja, uspostavi jedinstvenu klasifikaciju lokacija na državnom nivou i pruži relevantne informacije potencijalnim investitorima.

Takođe, cilj je i da pruži transparentan uvid građanima, državi i ostalim zainteresovanim stranama, ima mogućnost povezivanja sa drugim nacionalnim registrima i osigura da su sve informacije definisane u skladu sa ISO 19100 standardima i INSPIRE direktivom.

Nakon uspostavljanja Nacionalnog registra investicionih lokacija, potencijalni investitori će moći putem aplikacije da ostvare komunikaciju sa organima lokalne samouprave i ulože investiciju na određenu lokaciju.

You may also like...