„Rajski otoci“ Zorana Domanovića

UŽICE – Izložba fotografija „Rajski Otoci“, Zorana Domanovića, otvorena je u Gradskom kulturnom centru, u okviru programa posvećenog obeležavanju Dana grada.

Autor postavke imao je više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji, ali i u inostranstvu.

„Zoran Domanović je u najranijoj mladosti, kada se mnogo čitalo i kada se mnogo slušala muzika, bio pripadnik jednog pokreta, voleo cveće u kosi i možda i otuda ova ljubav prema prirodi“, objasnila je Katarina Mićunović Dogandžić iz užičkog Narodnog muzeja.

Voda kao inspiracija.

Uz pomoć fotoaparata i zahvaljujući dobrom oku za detalje, Domanović je predstavio nestvarno lepe prizore prirode ovog kraja. Povezan sa rekom Đetinjom vodu razume kao vremensku kategoriju koja kanališe i uređuje svoj tok kao nabujala misao. Doživljaj njenih boja i zvukova nudi neslućena zadovoljstva čulima urbanog čoveka.

You may also like...