Zamena vodomera i nabavka „tragača“ za ilegalne priključke

IVANJICE – JKP ‘’Ivanjica’’ počelo je zamenu starih i dotrajalih vodomera. U prvom navratu biće ugrađeno oko 700 vodomera, dok će vlasnici baždarenje morati da plate 1 512 dinara, za šta će dobiti garanciju na dve godine.

Po rečima direktora ovog preduzeća, Vladimira Bojanovića, do kraja godine u planu je da se zamene svi neispravni vodomeri kod paušalnih korisnika.

„Da bismo sistem potrošnje i naplate vode uveli u potpuno legalne tokove, ostvarili smo saradnju sa komunalnim inspektorom opštine Ivanjica i u narednom periodu identifikovaćemo ilegalne priključke (vodomere) pri čemu će nesaveni potrošači biti i propisno kažnjeni. U te svrhe JKP ’’Ivanjica’’ nabaviće ’’tragač’’ koji prepoznaje svaki ilegalni priključak. Sredstva će obezbediti opština Ivanjica, a akcija će biti opsežno sprovedena na čitavom području ivanjičke opštine“, kaže Bojanović.

Prijave o ilegalnim prikljucima na gradsku vodovodnu mrežu mogu se anonimno dostaviti službama JKP ’’Ivanjica’’.

Info Liga

You may also like...