Za mere aktivne politike zapošljavanja 18,36 miliona dinara (VIDEO)

UŽICE – Grad Užice i Nacionalna služba za zapošljavanje izvojili su ove godine 16,36 miliona dinara za pet mera aktivne politike zapošljavanja, dok grad izdvaja dodatnih dva miliona kao tehničku podršku.

„Grad je izdvojio 11 miliona dinara, od čega će devet  biti udruženo sa sredstvima užičke filijale, a dodatnih dva miliona biće iskorišćeno kao tehnička podrška poslodavcima i zaposlenima u zavisnosti od zainteresovanosti. Podržavamo pet mera aktivne politke, a to su javni radovi,  stučna praksa, sticanje praktičnih znanja, samozapošljavanje i subvencije za nova radna mesta. Računamo da ćemo angažovati oko 90 lica, što je manje nego prošle godine, a razlog je što dajemo veći iznos poslodavcima i zainteresovanima“, rekao je Vidoje Drndarević, gradski većnik zadužen za socijalnu politiku.

Pozivi su raspisani 22. maja i rok za prijavu za javne radove je do 5. juna, za samozapošljavanje do 21. juna, a za stručnu praksu, sticanje praktičnih znanja i nova radna mesta do 29. novembra.

„Detaljnom analizom tržišta utvrdili smo teže zapošljive kategorije i prvi poziv koji ističe je za javne radove, u okviru koga mogu biti zaposlene samo osobe sa invaliditetom, što je novina. Uslovi su isti kao i na konkursu koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje. Licima će biti isplaćivano 22 hiljade dinara i plan je da se na ovaj način zaposli devet osoba sa invaliditetom. Osim javnih radova i stručne prakse koji se mogu realizovati u javnom sektoru konkursi su usmereni na jačanje privatnog sektora“, navela je direktorka užičke filijale Zorice Milošević.

Prema njenim rečima, kada je u pitanju konkurs za nova radna mesta, projekcija je da će biti dato 15 subvencija poslodavcima u iznosu od 150 hiljada dinara, a ukoliko je reč o zapošljavanju osoba sa invaliditetom subvencija će iznositi 180 hiljada dinara.

Program praktičnih znanja i veština podrazumeva isplatu neto zarade svim poslodavcima koji su uključili u proces teže zapošljive kategrije, a u programu stručne prakse subencioncije zavise od nivoa obrazovanja i iznosiće od 16 do 20 hiljada dinara, dok će u program obuke biti uključeno 90 lica.

„Ove godine je povećan iznos za samozapošljavanje na 200 hiljada dinara, a ukoliko je reč o samozapošljavanju osoba koji su tehnološki viškovi iznos je 220 hiljada, a osoba sa invaliditetom koje žele da pokrenu sopsteveni posao iznos je 240 hiljada“, navela je Milošević.

Na evidenciji užičke filijale, koja obuhvata šest opština Zlatiborskog okruga, trenutno se nalazi 9130 nezaposlneih lica, mlađih od 20 godina je 21 odsto, a starijih od 50 godina je 34 odsto.

 

You may also like...