XXV Savetovanje privrednih sudova Srbije (VIDEO)

ZLATIBOR – Danas je na Zlatiboru u Hotelu „Mona“ svečano otvoreno  XXV Savetovanje privrednih sudova Srbije u organizaciji Privrednog apelacionog suda.

Naredna tri dana na savetovanju će se obraditi oko 300 spornih pitanja, koja su  postavljena kao sporna od strane sudija prvostepenih sudova, advokata, predstavnika banaka i finansijskih  ogranizacija i to iz svih oblasti privrednog prava: parnicni postupak, izvrsni postupak, materijalno pravo, privredna drustva, privatizacija, stecaj i  privredni prestupi.

Ministarka pravde Nela Kuburović istakla je danas važnost razvoja medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova, posebno sporova u privredi u pravcu unapređenja efikasnosti pravosuđa i poslovnog ambijenta u Srbiji.

„Upravo zemlje koje su visoko kotirane na „Doing Business“ listi Svetske banke, naročiti akcenat stavljaju na razvoj alternativnih načina rešavanja sporova u okviru reforme pravosuđa, ali i strateškog razvoja privrede.U cilju podsticanja sudova da usmere pažnju na organizaciju rada radi podrške medijaciji, 28. juna doneto je zajedničko Uputstvo Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde za unapređenje medijacije u Srbiji“, ukazala je Kuburović.

Prema njenim rečima, unapređenje položaja Republike Srbije na „Doing Business“ listi Svetske banke, kao i poslovnog ambijenta, zavisi od unapređenja efikasnosti pravosuđa, što je i razlog zašto se rad privrednih sudova, prati u analizama Svetske banke na godišnjem nivou, bilo da je reč o dužini trajanja postupka, visini troškova postupka ili ujednačenosti sudske prakse.

Međutim, kako je navela, analize Svetske banke već dugi niz godina ukazuju na nezavidan položaj Srbije kada je u pitanju brzina prinudnog izvršenja ugovora u privredi.

Izveštaj za 2017. godinu, svrstava Srbiju na 61. mesto u rangiranju 190 jurisdikcija, dok je kvalitet sudskog postupka ocenjen je sa ocenom 13 na skali od 0 do 18.

Predsednica Privrednog apelacionog suda Jasminka Obućina ukazala je da se i pored dobrog rada privrednih sudova, veliki broj starih predmeta nalazi u postupku izvršenja – jer dužnici nemaju imovinu.
„Veliki broj starih predmeta u postupku izvršenja nalazi se pre svega zbog nedostatka imovine dužnika – dužnici nemaju sredstava da izmire obaveze.To su dugogodišnje blokade, koje traju po šest meseci, godinu dana čak i više, a ne po nekoliko dana“, navela je Obućina.

Takođe, kako je dodala, razlog za dugotrajni postupak izvršenja je – nemanje imovine koja može da se popiše da bi mogao da se namiri poverilac, a ukoliko ima imovine, ona često nije dovoljna da se namiri potraživanje.

Svečanom otvaranju pisustvovali su, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sudije Ustavnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda, sudije Privrednog apelacionog suda i 16 privrednih sudova Srbije prvog stepena, sudije Upravnog suda i apelacionih sudova, predstavnici Udruženja pravnika Republike Srbije, Udruženje pravnika u privredi RS, Pravosudne akademije, veliki broja naučnih radnika, advokata, privrednika i gostiju iz inostranstva.

You may also like...