Užice :Voda samo za sanitarno-higijensku upotrebu

UŽICE- Iz Štaba za vanredne situacije obaveštavaju Užičane da je Fabrika za preradu vode na Cerovića brdu  prema planu i bez problema prešla na korišćenje vode sa akumulacije Vrutci i  da se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za sve potrebe osim za piće i pripremu hrane.
„Snabdevanje građana pijaćom vodom iz cisterni odvija se prema rasporedu koji je ranije objavljen. Isporuka vode se vrši na 73 lokacije i za snabdevanje su angažovane 24 auto cisterne za potrebe građana, kao i 26 stacionarnih cisterni za ustanove i privredu. Cisterne su dezinfikovane i redovno se kontrolišu od strane Zavoda za javno zdravlje.
Sve cisterne su izašle na lokacije i za sada nema bitnijih kašnjenja u isporuci vode. Do odstupanja u terminima isporuke može eventualno doći zbog potrebe za punjenjem cisterni ili vremenskih uslova. Apelujemo na vozače da vozila ne parkiraju na lokacijama predviđenim za parkiranje cisterni, kao i na trasama njihovih kretanja, posebno u uskim ulicama“,navodi se u saopštenju.
O terminima za isporuku vode građani se mogu informisati na telefone: 0800-31-31-00 od 00.00 do 24.00 časova i 513 – 067 od 8.00 – 18.00 časova.

You may also like...