Usvojen pravilnik o regresiranju boravka dece u privatnim vrtićima

UŽICE – Gradsko veće usvojilo je pravilnik kojim se definišu uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama koje poseduju rešenje o verifikaciji izdato od strane nadležnog ministarstva.

Mesečni iznos naknade dela troškova može iznositi najviše do 50 odsto ekonomske cene, a pravilnikom je za radnu 2018/2019. godinu određen iznos od 10.000 dinara po detetu. Za dane odsustva deteta, priznaje se 50 odsto od dnevnog iznosa, iskazanom u konačnom obračunu.

Skupštinskom odlukom, a sada i pravilnikom, ostvaruje se uključivanje privatnih predškolskih ustanova u sistem javnih usluga i to će doprineti povećanju obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem na teritoriji grada Užica, unapređenju kvaliteta i efikasnosti usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

You may also like...