Tagged: sekretara Privrednog saveta izabrana je Milica Drobnjaković