Subvencije za poljoprivrednike u Novoj Varoši

NOVA VAROŠ – U okviru Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Nova Varoš je za ovu godinu planirala i meru koja podrazumeva subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

U agrarnom budžetu za 2020. godinu, poljoprivredni proizvođači mogu konkurisati za sledeće investicije nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa, goveda, ovaca i koza, opremu za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije.

Ovom merom obuhvaćeno je i subvencionisanje nabavke mašina i opreme za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja, nabavka opreme i dozatora za koncentrovanu stočnu hranu, miks prikolica i dozatora za kabastu stočnu hranu.

Vlasnici poljoprivrednih gazdinstava takođe mogu konkurisati za nabavku mašina za primarnu obradu zemljišta, mašina za dopunsku obradu i đubrenje zemljišta, kao i mašina za setvu, zaštitu bilja, za skidanje useva, transport, i navodnjavanje useva.

Kroz ove subvencije mogu se nabaviti i mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka, pumpe za pražnjenje rezervoara, separatori za polutečni i tečni stajnjak.

Subvencije se mogu iskoristiti i za podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćki, podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, podizanje, nabavku i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima, kao i za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Podnosioci zahteva moraju imati prebivalište na teritorije opštine Nova Varoš i da budu registrovani u Nacionalnom registru poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u ovoj godini.

Korisnik za investiciju, za koju podnosi zahtev, ne sme koristi podsticaje po nekom drugom osnovu.

Foto: evarazdin.hr

O posebnim uslovima konkursa, poljoprivrednici se mogu informisati u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj kancelarija br. 307, svakog radnog dana.

U okviru Кonkursa koji će sprovesti Opština Nova Varoš, za ovu meru planirano je da po jednom korisniku maksimalni iznos povraćaja sredstava bude do 50% ukupne vrednosti investicije, bez PDV-a. Iznos povraćaja će se definisati u zavisnosti od broja podnesenih zahteva i vrednosti investicija.

Ukupan iznos subvencije po domaćinstvu je do 80.000 dinara. Jedno gazdinstvo može konkurisati samo sa jednom investicijom.

Planirani rok za raspisivanje Кonkursa za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi je polovina juna meseca.

PPMedia

You may also like...