Razrešena direktorka Doma zdravlja Užice

UŽICE – Na današnjem zasedanju  članovi Gradskog veća utvrdili su predloge rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja. Dosadašnji v.d. direktora  Slavka Mitričević razrešena je dužnosti i na njeno mesto predložena  Danijela Marinković.

Izvršena je ispravka tehničke greške u Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na nedoređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica, tako da sada ukupni broj iznosi 1250 umesto 1249 koliko je stajalo.

Sa četiri nove lokacije, dva kioska, letnjom baštom u Sevojnu i lokacijom za aparat za prodaju čipsa i šećerne vune na Gradskoj plaži, dopunjen je Program postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene grada Užica.

You may also like...