Prihvaćen predlog naziva 1403 ulice i zaseoka

UŽICE – Užičko Radno telo za ažuriranje Adresnog registra, u saradnji sa savetima mesnih zajednica, a prema Elaboratu uličnog sistema po naseljenim mestima Republičkog geodetskog zavoda, pripremilo je predloge za nazive novih 1403 ulica i zaseoka, dok je Komisija utvrdila Nacrt odluke koji je Gradsko veće Užica prihvatilo.

Ovaj predlog izrađen je u skladu sa projektom „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ koji realizuje Vlada, a uključuje sva relevantna ministarstva i organizacije, kao i sve aktivnosti koje se ostvaruju da svaki objekat dobije naziv ulice i kućni broj. Time će se zvanična baza podataka adresnog registra u potpunosti ažurirati i moći će da je preuzmu i koriste sve državne institucije.

Posle utvrđivanja predloga odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada, o njemu će se izjasniti ministarstvo i posle njegove saglasnosti, tekst će se dostaviti Skupštini grada na usvajanje.

Na 97. sednici, članovi Veća utvrdili su i predlog rešenja o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju „Miodrag V. Matić“.

You may also like...