Potpisan Međusektorski protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja (VIDEO)

UŽICE  – Predstavnici grada Užica, ustanova iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, policije, pravosuđa, nevladinih organizacija i medija potpisali su danas lokalani Međusektorski protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljača i zanemarivanja.

„Potpisivanje Protokola ima ulogu da jasno definiše odgovornosti svih institucija u procesu prevencije i intervencije u slučajevima nasilja. Upoznaje svaki sektor s nadležnostima drugog sektora, sa onim šta nasilje jeste i određuje koordinaciju rada ustanova kada do nasilja dođe. Očekujemo da će to doprineti ostaarivanju prava deteta na potpunu zaštitu od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja u lokalnoj zajedinici“, rekla je Jelena Žunić Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta.

Inicijatori potpisivanja Protokola su Centar za socijani rad Užice, Užički centar za prava deteta i grad Užice.

„Preuzeli smo da pratimo i dojavljujemo nasilje nad decom i tražimo od nadležnih institucija, potpisnica protokola, da u skladu sa svojim ovlašćenjima reaguju tačno na vreme kako bi nasilje nad decom bilo smanjeno na najmanju moguću meru“, kazao je član Gradskog veća Užica zadužen za socijalana pitanja Vidoje Drndarević.

Protokolom je uloga svakog sistema jasno definisana, a čitava odgovornost je na sistemima socijalne zaštite, lokalnoj samoupravi, policiji i tužilaštvu, ali od velikog značaja je i uloga medija u blagovremenom reagovanju, isitnitosti informacija i praćenja čitavog procesa, kako deca ne bi bila izložena dodatnoj „viktimizaciji“.

„Mi očekujemo da uloga medija ne bude samo u senzacionalisčkom pristupu kada do nasilja dođe, već da bude promocija dobrih primera, kako su se sukobi rešili na konstruktivan način, promocija pozitivnih vrednosti i blagovremeno i istinito informisanje“, navodi Žunić-Cicvarić.

Kampanje za unapređenje i usvajanje ovih Protokola sprovode se u 20 opština i gradova u Srbiji i sastavni su deo projekta „Zaštita dece od nasija u promociji socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“ koji finansira Evropska unija.

You may also like...