Opština Bajina Bašta dobija grb

BAJINA BAŠTA – Odbornici Skupštine opštine Bajina Bašta jednoglasno su usvojili rešenje o imenovanju Komisije za pripremu predloga izgleda grba i zastave opštine. Srpsko heraldičko društvo će biti zaduženo za izradu grba dok Bajina Bašta trenutno kao simbol opštine koristi pseudo heraldički amblem.

Pisanu inicijativu za pokretanje procedure izrade grafičkog rešenja grba Opštine Bajina Bašta u skladu sa heraldičkim pravilima podneo je odbornik Siniša Spasojević.

Kako je navedeno u inicijativi pored činjenice da Bajina Bašta nema grb koji je u skladu sa srpskom herladikom znak koji se danas koristi u suprotnosti je i sa zvaničnim Danom opštine koji se proslavlja 25. jula kao spomen na prvo proglašenje Bajine Bašte za varošicu koje se desilo 1858. dok na amblemu stoji 1872. godina kao vreme kada je status varošice obnovljen.

Spasojević se u inicijativi pozvao na primere brojnih opština koje su posle višedecenijske komunističke vlasti počele da svoje grbove upodobljavaju sa pravilima heraldike i da na njih stavljaju vekovne srpske heraldičke simbole.

Amblem koji je trenutno u upotrebi

Opštinsko veće je prihvatilo inicijativu i formiralo radnu grupu u koju su pored podnosioca inicijative imenovani i načelnica opštinske uprave Jelena Filipović i većnik Nenad Lečić.

Radna grupa je predložila da se izrada grba poveri Srpskom heraldičkom društvu koje je jedino strukovno udruženje ove vrste u Srbiji i koje okuplja kvalifikovane stručnjake iz oblasti istorije i teorije heraldike, heraldičke umetnosti i srodnih disciplina. Društvo je u prethodnim godinama bilo angažovano u izradi preko 40 grbova za gradove i opštine u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Radna grupa je predložila i sastav stručne Komisije koja će imati zadatak da koordiniše izradu grba i po završetku rada predlog dostavi Skupštini opštine na usvajanje.

Srpsko heraldičko društvo će po svim herladičkim parametrima izraditi mali, srednji i veliki grb Bajine Bašte a na osnovu spiska istorijskih, privrednih, kulturnih i prirodnih osobenosti koje će predložiti Komisija koju je formirala Skupština opštine svojim rešenjem.

Skupština je u Komisiju imenovala profesore istorije Marka Kovačevića i Dejana Mlađenovića, istoričara umetnosti i kustosa gradske galerije Jasnu Stanković, šefa Službe za turizam u Sportsko – turističkom centru „Bajina Bašta“ Obrada Pavlovića i profesora likovne kulture Radomira Đukanovića.

Komisija ima rok da do kraja godine Skupštini dostavi konačan predlog grba.

Drina Info

 

You may also like...