Krivične prijave protiv onih koji izazovu požar

UŽICE-U poslednjih sedam dana, na području koje obuhvata Odeljenje za vanredne situacije Užice je evidentirano 37 požara nastalih usled nekontrolisanog paljenja otpadnog materijala i korova u kojima su dve osobe stradale.Požari su nastali usled nekontrolisanog paljenja otpadnog materijala i korova.

Zakonom o zaštiti od požara  zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanja biljnih ostataka. Zakonom su predviđene novčane kazne za nepoštovanje ove odredbe.

Pripadnici Odeljenja za vanredne situacije i Policijske uprave u Užicu, protiv osoba koje izazovu požar podnosiće krivične i prekršajne prijave, shodno odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije i Zakona o zaštiti od požara.

 Podsećamo građane da je strogo zabranjeno:

– spaljivati otpadni materijal i biljne ostatke na otvorenom prostoru,
– ložiti vatru u blizini šumskih površina, većih površina suvih travnjaka i lako zapaljivog materijala,
– bacati neugašene opuške cigareta na slobodan prostor, gde ima lako zapaljivog materijala, a posebno iz vozila na otvoren prostor,
– bacati lako zapaljiv materijal pored saobraćajnica, puteva i na otvoren prostor.

U cilju sprečavanja nastanka požara neophodno je:
– uredno čistiti i uklanjati suve grane i suvo rastinje ispod električnih vodova,
– čistiti i uklanjati suvu travu i korov pored pružnih koloseka i pored saobraćajnica.

 

You may also like...