Javna svojina za razvoj javnog sektora (VIDEO)

UŽICE – Grad Užice će u partnerstvu sa opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor u narednih 18 meseci sprovesti projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“ u okviru koga će uspostaviti čvrstu saradnju kroz kreiranje efikasnog i odgovornog sistema upravljanja javnom imovinom u Užicu i Bajinoj Bašti, odnosno, ojačati kapacitet lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom svojinom i pružanju usluga građanima i privredi. Projekat se realizuje u okviru programa Exchange 5 – „Podrška EU lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja imovinom“, a vrednost projekta je oko 192 hiljade evra, od čega su 90 odsto sredstva Evropske unije, a 10 odsto lokalnih samouprava, rečeno je na početnoj konferenciji koja je održana u Užicu.

Zamenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić rekao je da je ovo osmi projekat koji implementira grad Užice, a koji se finansira sredstvima Evropske unije, što ukazuje na spremnost grada Užica da identifikuje, pripremi, aplicira i sprovede projekte različitih međunarodnih razvojnih programa.

„Ovaj projekat  je još jedna potvrda izuzetno dobre saradnje koja funkcioniše na relaciji grada Užica i opštine Bajina Bašta, gde smo nakon projekta koji se tiče rešavanja poplava u slivu reke Drine, otpadnih voda na Kaluđerskim barama i projekta tunela ispod Kadinjače u vrlo kratkom vremenu i na četvrtom projektu kojim ćemo rešiti ključne probleme sa kojim se suočavaju naše lokalne samouprave i još unaprediti našu saradnju“, zaključio je  Nešić.

Unapređenjem institucionalnog okvira i organizacionih kapaciteta za upravljanje javnom imovinom na lokalnom nivou, doprineće se smanjenju budžetskih izdataka u vezi sa javnom svojinom, kreiranju povoljne investicione i poslovne klime kao i odgovornom staranju o javnoj imovini što je u najvećem interesu šire lokalne zajednice.

„Planirano je unapređenje tehničkih, kadrovskih i softverskih kapaciteta, kao i pregled faktičkog stanja, snimanje vodovodne i grejne mreže kako bi se pripremila dokumentacija nužna u procesu legalizacije, ali i za svaku drugu vrstu investiranja i ekonomski opravdanog odlučivanja“, rekla je Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština.

Mendžer projekta Miroslav Ivanović iz RRA Zlatibor naveo je da su projektom definisani okviri koji bi trebalo da daju smernice za dugoročniji razvoj Užica i Bajine Bašte, kako bi oni bile u budućnosit lideri u upravljanju javnom imovinom.

„U toku pisanja projekta identifikovano je da su Užice i Bajina Bašta spremni da izvrše promene u svojim strukturama i unaprede način na koji upravljaju javnom imovinom kako bi bila dostupna i građanima i privatnom sektoru, jednostavno da ih učine transparentnijim, kako bi u krajnjem slučaju smanjili budžetske izdatke, a sa druge strane obezbedili veće budžetske prihode“, kazao je Ivanović.

Sekterar Skupštine grada Užica Petar Vujadinović naveo je da je Zakon o javnoj svojini iz 1995. godine prikrivena nacionalizacija, pa se protekom vremena zaboravilo koliko šta grad poseduje i kako može biti stavljeno u funkciju njegovog razvoja.

„Prema istraživanjima, zemlje u regionu koje se bave ozbiljno upravljanjem imovinom imaju od osam do 25 odsto  povećanje prihoda u budžetu. Grad Užice je počeo sa popisom pre deset godina, ali pred nama su ozbiljni zadaci popisivanja mreža, vodovoda, toplovoda i kanalizacije“, kazao je Vujadinović.

Projekat realizuju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU u Ministarstvu finansija Republike Srbije u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

 

You may also like...