Besplatno deponovanje određenog otpada na Sarića Osoju

UŽICE- Grad Užice je doneo odluku da će od 21. maja biti besplatno deponovanje do 4 metra kubna građevinskog i neškodljivog otpada na deponiji na Sarića Osoju.

Do sada je naknada za odlaganje otpada bila 200 dinara po metru kubnom  ,a odluka je doneta  kako bi se na ovaj način stimulisali  građani da ovu vrstu otpada ne ostavljaju pored ili u kontejnere već da ga samostalno dovoze i  deponuju na Sarića Osoju.

Sav otpad nastao iz otkopa, odnosno zemlja iz otkopa moći će da se bez nadoknade deponuje na deponiju Duboko,a  firme i pojedinci koji budu imali veće količine građevinskog otpada od 4  metra kubna , biće u obavezi da uz saglasnost Službe za zaštitu životne sredine, plate naknadu za odlaganje 200 dinara po metru kubnom.

 

„Ukupna površina deponije Sarića Osoje je nešto preko 4 hektara, i trenutno smo u postupku izrade projektne dokumentacije za rekultivaciju deponije čime bi se u perspektivi dugoročno rešilo pitanje deponije i taj prostor po zatvaranju priveo nekoj drugoj nameni, a po Planu je tu predviđeno da budu sportsko rekreativni i komercijalni sadržaji“,izjavio je zamenik gradonačelnika Nemanja Nešić.

„Razmišljajući u istom pravcu, u postupku smo izrade odluke koja bi u potpunosti pravno uredila pitanje građevinskog otpada, čime nam je namera da omogućimo vlasnicima privatnih parcela da licenciraju svoje parcele za deponovanje ovog otada. Na taj način, ukoliko neko ima strmu površinu i namera mu je da kroz nekoliko godina deponovanja građevinskog otpada tu parcelu izravna i dobije tržišno vredniju parcelu, to će moći da uradi uz saglasnost i nadzor Službe za zaštitu životne sredine“, rekao je Nešić.

You may also like...