Author: Marija Vranic

Pribojci dobili ombudsmana

PRIBOJ – U Priboju je počeo da radi lokalni zaštitnik građana kome će pritužbom moći da se obrati svako fizičko ili pravno lice, domaće ili strano, koje smatra da su mu aktom, radnjom ili...